07.02.15 Արթուր Սիմոնյան “Ով է օրհնված մարդը”


“Տիրոջն ապավինիր քո բոլոր սրտովը և քո հասկացողությանը մի վստահիր: Քո բոլոր ճանապարհներումը ճանաչիր Նրան, և Նա կուղղի քո ճանապարհները: Դու քո աչքի առաջին իմաստուն մի լինիր, վախիր Տերիցը և հեռացիր չարից: Սա առողջություն կլինի քո մարմնի համար, և պարարտություն քո ոսկորներին: Պատվիր Տիրոջը քո ստացվածքիցը և քո բոլոր բերքերի երեխայրիներիցը: Այն ժամանակ կլցվեն քո շտեմարաններն առատությունով, և ոք հնձանները պիտի զեղանեն նոր գինիով:” Առակաց 3.5-10

Continue Reading